Privacybeleid

Datum laatste wijziging:  maart 2018

Deze website wordt geëxploiteerd door PricewaterhouseCoopers B.V. gevestigd te Amsterdam, mede ten behoeve van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., PricewaterhouseCoopers Advisory N.V., PricewaterhouseCoopers Deelnemingen B.V., PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V., PricewaterhouseCoopers Pensions B.V., Actuarial & Insurance Services B.V. en PricewaterhouseCoopers Certification B.V., hierna tezamen te noemen: ‘PwC’.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende PwC website;

- https://www.pwcalumni.nl/

Tijdens uw bezoek aan deze website kan PwC persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. PwC zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die PwC bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wij wijzen u erop dat de afzonderlijke mondiale, landelijke, regionale of praktijk-gebonden websites die vallen onder PwC.com verzorgd worden door andere entiteiten binnen het PwC-netwerk en dus niet door ons. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op die en andere mogelijk aan deze Website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

PwC verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

1. Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van PwC, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. PwC verwerkt deze gegevens:

 • teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
 • teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door PwC toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van PwC, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
 • teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van PwC toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

PwC verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

2. Werving

Omdat PwC haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door PwC uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:

 • voor wervings- en selectiedoeleinden binnen PwC;
 • voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien PwC u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
 • in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Er wordt door PwC niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een online sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

3. Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft PwC de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan PwC’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

4. Type cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Gebruik van cookies op PwCalumni.nl: In het schema hieronder staan de cookies zoals deze op de website van PwC Alunmni worden gebruikt.

Cookie

Naam

Doel

Type

Duur gebruik

www.pwcalumni.nl

PHPSESSID

Session id used for identifying user - application

First Party Session

Na de sessie

www.pwcalumni.nl

load balancer cookie

PwC Alumni Nederland uses more webservers than one to serve requests. This is identification of the webserver used for the latest requests.

First Party Session

10 years

www.pwcalumni.nl

Remember me

Encrypted username. Used for the login-form remember-me functionality.

First Party Session

1 month

www.pwcalumni.nl

Hash

Security measure needed for the remember-me functionality.

First Party Session

1 month

www.pwcalumni.nl

iwCookieAccepted

Indicates that you agree with the usage of cookies on our webpages. It is set automatically upon closure of the 'Use of cookies' information layer. If this cookie exists the information layer will not be shown again for the next 12 months.

First Party Session

1 year

www.pwcalumni.nl

iwLoggedInfo

Encrypted information containing internal PwC Alumni Nederland user id, timestamp of last activity in browser, user’s iddle time, actual language.

First Party Session

Na de sessie

www.pwcalumni.nl

__iw_guest

Identifier used for tracking of activity within the Portal. Activity that is tracked does not include any identification of the source of the activity like IP address, geo location, name of the PC etc.

First Party Session

1.1.2038

www.pwcalumni.nl

iwLoginRedirect

Original target within the portal user wanted to navigate to. After successful login this target is loaded.

First Party Session

Na de sessie

www.pwcalumni.nl

iwSpaGuestGranted

Information whether current IntraWorlds page is publicly accessible.

First Party Session

Na de sessie

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Youtube cookies

Are set by YouTube and/or Google if a video is embedded on a page and/or the video is being played. For information about the types of cookies, their usage and purpose please read more: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Third Party Session

div

https://vimeo.com/cookie_policy

Vimeo cookies

Are set by Vimeo if a video is embedded on a page and/or the video is being played. For information about the types of cookies, their usage and purpose please read more: https://vimeo.com/cookie_policy

Third Party Session

div

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer met de genoemde doelen en tijdsduur.

5. E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mailadres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat PwC voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

6. Bijzondere persoonsgegevens

PwC vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u PwC uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren. 

7. Publicaties

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per brief (bestelformulier) publicaties van PwC aan te vragen. Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van PwC wenst te ontvangen, kan PwC de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door PwC, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van PwC ontvangt, kenbaar maken. PwC zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

8. Derden

Uw persoonsgegevens zullen door PwC vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

 • PwC hiertoe wettelijk verplicht is;
 • u daar expliciet om vraagt;
 • dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
 • u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;
 • deze derden andere PwC entiteiten betreft.

De website van PwC wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

PwC begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

9. Doorgifte naar andere PricewaterhouseCoopers entiteiten

Persoonsgegevens die door PwC worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere PricewaterhouseCoopers entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde PricewaterhouseCoopers organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan PwC heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de website van PricewaterhouseCoopers plaatst, geeft daarmee expliciet toestemming tot het doorsturen naar andere landen van de op de website verzamelde informatie indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.

Wanneer u gegevens op de website van PwC plaatst, gaan wij ervan uit dat u PwC uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere PwC entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde PricewaterhouseCoopers organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

10. Externe links

PwC heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo'n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het Privacy Statement van PwC daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. PwC is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

De site van PwC kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals onder andere Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de PwC website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. PwC heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de PwC website gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben. 

11. Bewaren van gegevens

PwC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

12. Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van PwC, verplicht te laten registreren. U wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

13. Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die PwC van u verwerkt. Voor het wijzigen, overdragen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. PwC streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal PwC, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

PwC aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. PwC aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal PwC, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

14. Beveiliging

PwC heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van PwC dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van PwC, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

15. Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan PwC via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan de Office of General Counsel (per gewone post: PricewaterhouseCoopers B.V., t.a.v. Corporate Group (OGC), Postbus 90351, 1066 JR Amsterdam)

Indien u geen marketinginformatie van PwC wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacy Statement internet kunt u contact opnemen met de Office of General Counsel (of per gewone post: PricewaterhouseCoopers B.V., t.a.v. Corporate Group (OGC), Postbus 90351, 1066 JR Amsterdam)

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van PwC aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

16. Wijzigingen

PwC behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van dit Privacy Statement internet vermeld. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacy Statement internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website www.pwc.nl aangegeven.